દિલનો સોદો

કલ્યાણી દેશમુખ|

પ્રેમ કરવો કોઈ રમત નથી આ તો દિલનો સોદો છે
સફળતા મળે છે તો જીવન રોમાંચિત બની જાય છે
અને જો દિલ તૂટશે તો, પ્રેમ તમે કેમ કર્યો
એ જ વિચારીને મન વિચલિત થઈ જાય છે


આ પણ વાંચો :