નેટવર્ક

વેબ દુનિયા|

તમારા દિલમાં વસી જઈશુ એસએમએસની જેમ
દિલમાં વાગીશુ રિંગટોનની જેમ
દોસ્તી ઓછી નહી થાય બેલેંસની જેમ
બસ તમે બીજી ન રહેશો નેટવર્કની જેમ


આ પણ વાંચો :