બરબાદ દિલ....

વેબ દુનિયા|
દરેક પાછળ પાગલપણું હોય છે,
દરેક પાગલપણા પાછળ કાંઈક કારણ હોય છે,
આમ જ નથી બની જતી લવસ્ટોરીઓ,
આ તો દિલ છે જે બરબાદ થવાનું કારણ શોધે છે.


આ પણ વાંચો :