1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. ગુજરાતી સાહિત્ય
  3. ગુજરાતી શાયરી
Written By
Last Modified બુધવાર, 15 જૂન 2022 (00:11 IST)

ગુજરાતી લવ શાયરી

તને જોવા ઇચ્છું છું, શાયદ તને પ્યાર કરૂ છું
 
કાલ સુઘી તને ઓળખતી નહોતી. 

૫રંતુ આજે તારો જ ઇંતજાર કરૂ છું
 
I Love You

તને જોવા ઇચ્છું છું, શાયદ તને પ્યાર કરૂ છું
 
કાલ સુઘી તને ઓળખતી નહોતી. 
૫રંતુ આજે તારો જ ઇંતજાર કરૂ છું
 
I Love You