હનુમાન ભજન - હે દુખ ભંજન મારૂતિ નંદન સુન લો મેરી પુકાર

હે દુ:ખ ભંજન, મારૂતિ નંદન, સુન લો મેરી પુકાર
પવનસુત વિનતી બારમ્બાર

અષ્ટ સિદ્ધિ નવ નિધિ કે દાતા દુખિયો કે તુમ ભાગ્ય વિધાતા
સિયાકે કાજ સંવારે મેરા કર ઉદ્ધાર... પવનસુત વિનતી વારંવાર

અપરંપાર હૈ શક્તિ તુમ્હારી, તુમ પર રિઝે અવધ બિહારી
ભક્તિ ભાવ સે ધ્યાઉં તોહે, કર દુ:ખો સે પાર .. પવનસુત વિનતી

જપૂં નિરંતર નામ તિહારા, અબ નહી છોટૂ તેરા દ્વારા
રામ ભક્ત મોહે શરણ મે લીજે, ભવ સાગર સે તાર.... પવનસુત વિનતી..


આ પણ વાંચો :