શનિવારે શનિના 10 નામોના જપ કરો

shani dev
શનિના 10 નામના જપ કરો

શનિવારે શનિકૃપા માટે પૂજા , વ્રત દાનના ઘણા ઉપાય જણાવ્યા છે. આ ઉપાયમાં એક છે-પીપળના પાસે શનિના નામના
જાપ કરવા . ધાર્મિક માન્યતા છે કે
શનિના આ નામના જપ કરવાથી શનિ દોષ દૂર થાય છે.

શ નિવારે સવારે જળમાં કાળા તલ નાખી સ્નાન કરો. સ્નાન પછી કોઈ પીપળ પર દૂધ અને જળ અર્પિત કરો.
ત્યારબાદ પીપળ પાસે બેસીને શનિના 10 નામ વધુથી વધુ વખત જપ કરો. આ દસ નામ મંત્ર સમાન જ ગણાય છે.

1. કોણસ્થ
2. પિંગલ
3. બભ્રુ
4 . કૃષ્ણ
5. રૌદ્રાંતક
6. યમ
7. સૌરિ
8. શનૈશ્ચર
9. મન્દ
10 પિપ્પલાશ્રય
આ પણ વાંચો :