શુક્રવાર, 24 માર્ચ 2023
  1. સમાચાર જગત
  2. વ્યાપાર
  3. નોકરી અને કેરિયર
Written By
Last Modified શુક્રવાર, 27 જાન્યુઆરી 2023 (17:21 IST)

Diploma courses after 10th- ધોરણ 10 પછી શું કરવું જોઈએ? ડિપ્લોમા કોર્સ

જે લોકો ને ધોરણ ૧૦ પછી ડિપ્લોમા કૉર્સ કરવા માંગે છે તે લોકો આ પ્રમાણે તેમની રુચિ અનુસાર કૉર્સ કરી શકે છે.

Diploma courses after 10th- ધોરણ 10 પછી શું કરવું જોઈએ? ડિપ્લોમા કોર્સ
ITI માં થતાં કૉર્સ ?
 
Fitter
Wire man
Computer Operator
Turner
Motor Mechanic
Stenographer
Welder
Taylor
Electrician
Motor Rewinding
Mechanic in Refrigerator and Air Conditioner
 
Diploma diploma courses after 10th
જે લોકો ને ધોરણ ૧૦ પછી ડિપ્લોમા કૉર્સ કરવા માંગે છે તે લોકો આ પ્રમાણે તેમની રુચિ અનુસાર કૉર્સ કરી શકે છે.
Electronic Engineering
Computer Engineering
Chemical Engineering
Mining Engineering
Mechanical Engineering
Civil Engineering
Automobile Engineering