ગુજરાતી જોક્સ- મોટર બંધ કરો

યમરાજ - તારો પાપનો ઘડો ભરાય ગયો છે બાબા

બાબા- તો મોટર
બંધ કરી નાખો ને !!!


આ પણ વાંચો :