રવિવાર, 21 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified: સોમવાર, 19 ફેબ્રુઆરી 2024 (16:34 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ઊંઘ આવી જાય

students jokes
માસ્તર જી – સૌથી વધુ નશો છે શામાં છે ? 
 
ચિન્ટુ - પુસ્તકમાં.
 
માસ્ટટર  - કેવી રીતે?
 
ચિન્ટુ- કારણ કે 
પુસ્તક ખોલતાં જ મને ઊંઘ આવી જાય છે. 
 
Teacher - જવાબ આપો કુતુબમિનાર ક્યાં છે?
ચિન્ટુ - ખબર નથી.
માસ્ટર - પછી બેન્ચ પર ઊભા રહો.
ચિન્ટુ બેન્ચ પર ઉભો છે અને થોડીવાર પછી કહે છે, માસ્ટરજી અહીંથી પણ દેખાતા નથી.