ગુજરાતી જોક્સ- વસંત પંચ મી

Last Updated: રવિવાર, 14 ફેબ્રુઆરી 2021 (10:05 IST)
ટીચર-આ વાક્યને અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરો

" વસંત એ મને માર્યું"

વસંત પંચ મી


આ પણ વાંચો :