ગુરૂત્વાકર્ષણ

વેબ દુનિયા|

ગુરૂત્વાકર્ષણને કારણે જ
ધરતીની વસ્તુઓ અને માણસો
પોત-પોતાના હિસાબો મુજબ ભારે છે
અમે સાચે જ ન્યૂટનને આભારી છે.
અંગ્રેજીના અક્ષર જીના કારણે જ
ધરતી પર માણસની કદર છે
નહી તો અંતરિક્ષમાં જી
નો મતલબ શૂન્ય છે
માણસને આંગળી પર નચાવવામાં આવે છે
ધરતી પર ઈતરાતા આ પ્રાણીને
ત્યાં ફુગ્ગા જેવો નચાવાય છે માણસ જ્યારે પ્લેટફોર્મ પર
ચાલતી ટ્રેનમાંથી કૂદે છે
કે પછી કારમાં બેસેલ વ્યક્તિ
અચાનક બ્રેક લગાવે છે
તો આગળની તરફ નમી જાય છે
ત્યારે પણ ગતિ નો નિયમ જ
પોતાનો પ્રભાવ બતાવે છે
અરે મનુષ્ય તો ગુરૂત્વાકર્ષણથી
જ મહાન છે રૂપિયો પૈસો તો એની ખોટી શાન છે.


આ પણ વાંચો :