આ 5 કામ કરવાથી તમારા એક્સને પાકું સતાવશે તમારી યાદ

mobile
Last Updated: સોમવાર, 16 જુલાઈ 2018 (14:48 IST)
જૂની ફોટા બદલી નાખો
તમારા એક્ની પાડેલ ફોટા જે તમારા ફોન પર લગાડી છે  સૌથી પહેલા તેને બદલીને એક નવી ફોટા લગાવો. આવું કરવાથી તમને લાગશે કે તમે તમારા જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા છો અને તમે તમારા એક્સને મિસ કરવું થોડું ઓછું કરી શકશો. 
 


આ પણ વાંચો :