મોમોઝ ખાવાથી એક માણસનુ મોત, એમ્સના એક્સપર્ટસની ચેતવણી ખૂબ ચાવો અને સાવધાનીથી ગળવુ

momos
Last Updated: બુધવાર, 15 જૂન 2022 (16:05 IST)
એમ્સના એક્સપર્ટસની ચેતવણી ખૂબ ચાવો અને સાવધાનીથી નિગળવુ

જો તમે મોમોઝ ખાવાના શોખીન છો તો પછી એમ્સની આ ચેતવણીને વાચવા તમારા માટે જરૂરી છે. લાલ ચટનીની સાથે મોમોઝને ખૂબ શોખથી ખાઓ છો તો એમ્સએ એક સલાહ આપી છે કે તેને ખૂબ ચાવીને અને સાવધાનીથી નિગળવુ. આવુ ન કરતા આરોગ્યની સાથે રમત થઈ શકે છે.

અહીં સુધી કે જીવ જોખમમા પડી શકે છે. એમ્સના એક્સપર્ટસએ કહ્યુ છે કે મોમોઝને વગર ચાવી ઓળગવુ ચિંતાનો કારણ થઈ શકે છે આ પેટમાં જઈને ફંસઈ શકે છે. જેનાથી જીવ પણ જઈ શકે છે.

હકીકતમાં એક 50 વર્ષીય માણસની મોમોઝ ખાવાથી તબીયત બગડતા અને પછી જીવ જતા એમ્સના એક્સપર્ટસએ આ વાત બોલી છે.આ પણ વાંચો :