ગુપ્ત નવરાત્રિમાં નવદુર્ગાને લગાડો ખાસ ભોગ, થઈ શકે છે આ લાભ

devi siddhidatri
માં દુર્ગા શ્રી સિદ્ધિદાત્રી 
નવમા નવરાત્રમાં માં ના આ  રૂપની પૂજા અને આરાધના કરાય છે. જેમના નામ પરથી જ સ્પષ્ટ છે માતાનું આ  રૂપ સાધકને  બધા પ્રકારની રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ પ્રદાન કરે છે. જેના પર માંની કૃપા હોય છે એના માટે જીવનમાં કઈપણ  મેળવું અશક્ય નહી રહે. માં ને ખીર ખૂબ પ્રિય છે આથી

માંને ખીરનો  લગાડવો  જોઈએ.  
 
 


આ પણ વાંચો :