ગુરુવાર, 8 ડિસેમ્બર 2022
  1. સમાચાર જગત
  2. આજ-કાલ
  3. ગણતંત્ર દિવસ
Written By
Last Updated: સોમવાર, 24 જાન્યુઆરી 2022 (18:31 IST)

​વિજયી વિશ્વ તિરંગા પ્યારા

વિજયી વિશ્વતિરંગા પ્યારા

ઝંડા ઊંચા રહે હમારા ||ઝંડા||

 

સદા શક્તિ બર્સાને વાલા

પ્રેમ સુધા સર્સાને વાલા

વીરોંકો હર્ષાને વાલા

માતૃભૂમિકા તન મન સારા ||ઝંડા||

 

સ્વતંત્રતાકી ભીષણ રણ મે

લગ્‌કર બડે જોષ ક્ષણ ક્ષણ્‌મે

કાવે શત્રુ દેખ્‌કર મન્‌મે

મિટ જાવે ભય સંકટ સારા ||ઝંડા||

 

ઇન ઝંડેકે નીચે નિર્ભય

લે સ્વરાજ્ય યહ અવિચલ નિશ્ચય

બોલો, ભારત માતાકી જય

સ્વતંત્રતા હિ ધ્યેય હમારા ||ઝંડા||

 

ઇસ કી શાન ન જાને પાયે

ચાહે જાન ભલેહિ જાયે

વિશ્વ વિજય કર કે દિખ લાવે

તબ હોવે પ્રણ પૂર્ણ હમારા ||ઝંડા||