7 સંદેશ જરૂર સીખો આ સુંદર પર્વથી (ગુડી પડવો) gudi padwa

gudi padwa
Last Updated: મંગળવાર, 28 માર્ચ 2017 (18:03 IST)
ગુડીની સજાવટ 
દરેક પરિવારમાં એમની-એમની યોગ્યતા મુજબ જે પણ સુંદરથી સુંદર સાડી ઘરની મહિલાની હોય છે , એન લાકડી પર લપેટીને એને સાથે ખણ(બ્લાઉજ પીસ) બિંદી , , બંગડીથી સજાવીને રસ્સીથી બાંધીને ઘરના ધ્વજાના રૂપમાં લહેરાય છે ,  જે પ્રતીક છે સ્ત્રીના સન્માન અને સશ્ક્તીકરણના. પરિવારની દરેક મહિલા પ્રગતિ અને સફળતા કરે અને આ આભૂષણ એમની નબળાઈ નહી ગૌરવ અને ગરિમાના પ્રતીક છે આ સંદેશ આપે છે આ શણગારી ગુડી. 
 


આ પણ વાંચો :