પુરુષો એક દિવસમાં 19 વાર સેક્સ વિશે વિચારે છે.....

પુરુષો એક દિવસમાં કેટલી વખત સેક્સ વિશે વિચારે છે?


ન્યૂ યોર્ક- પુરુષો એક દિવસમાં કેટલી વખત સેક્સ વિશે વિચારેછે? કેટલાક લોકો કહે છે
,કે પુરુષો દરેક સાત મિનિટ પર સેક્સ વિશે વિચારે , જ્યારે કેટલાક લોકો હમેશા .પરંતુ સત્ય કઈક જુદો છે .તાજેતરના અભ્યાસ દર્શાવે છે કે પુરુષો સેક્સ વિશે સરેરાશ 19વખત વિચારે છે .

ઓહિયો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી સંશોધક ટેરી ફિશર કહે છે ડા "અમે આ અભ્યાસ ન કરી શક્યા કે તે કેટલો સમય સુધી વિચાર રહે છે. અથવા કેવી રીતના વિચાર હતા .પરંતુ સત્ય આ છે કે આ ક્લિકિંગનુ રીત તેને
સોંપેલ વિષયો વિશે વિચારી તેમને વધારે પરિચિત કરાય .સંશોધકો
ધ એટલાન્ટિક પ્રકાશિત થયેલા અહેવાલમાં ,કહ્યું કે કોઈ વ્યક્તિના વિચાર સમજવા મુશ્કેલ છે ,ગમે તે
ટેકનોલોજી અપનાવી લો.

ઓહિયો સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ખાતે સંશોધકોએ લોકોને ક્લિકર આપ્યું અને તેમાં તેમના અનુભવ પર આધારિત ત્રણ બટનમાંથી
એક પર ક્લિક કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું.
આ ત્રણ બટનો સેક્સ ,ફૂડ ,સ્લીપના હતા.સંશોધનમાં
સંકળાયેલા લોકોથી કહ્યું કે આ ત્રણ વિષયોમાંથી જેના વિશે મનમાં વારંવાર વિચારો પેદા થાય છે,તે સંબંધિત બટનને
દબાવો .અભ્યાસના
પરિણામો આવ્યા કે એક
વ્યક્તિ સેક્સ વિશે સરેરાશ
19 વખત વિચારે
છે.


આ પણ વાંચો :