જાણો મહિલાઓના સેક્સ સીક્રેટ્સ

office romance
 
જાણો મહિલાઓના સેક્સ સીક્રેટ્સ 
 
મહિલાઓને એવા પુરૂષો ગમે છે જેને સેક્સ અંગેની બધી જાણકારી હોય . 
 
મહિલાઓ ડિપ્રેશનને દૂર કરવા માટે પણ સેક્સ કરવા માંગે છે
 
મહિલાઓને સેક્સ પહેલા ફોરપ્લે બહુ ગમે છે. 
 
સેક્સથી દિવસભરનો  થાક પણ દૂર થાય છે. 
 
મહિલાઓ  કહે છે કે એમને 23 વર્ષના છોકરાની જગ્યાએ 26 વર્ષના પુરૂષ સાથે સેક્સ કરવું વધારે ગમે છે. 
 
ઘણી વાર મહિલાઓ એ  ડરથી પણ સેક્સ કરે છે કે મારો પાર્ટનર મને છોડીને જતો ન રહે... એથી પણ એ સેક્સ માટે તૈયાર થઈ જાય છે . જેમ કે એની સગાઈ થઈ ગઈ હોય કે બીજું કઈ પણ જેમ કે તેનો પ્રેમી એને છોડીને જશે એ ડરથી પણ તે સેક્સ કરવા તૈયાર થાય છે. 
 


આ પણ વાંચો :