લવ એંડ સેક્સ - આ પોજીસનમાં સેક્સ કરશો તો કમરનો દુ :ખાવો નહી થાયલોકો હમેશા કમરનો દુ:ખાવાથી પરેશાન રહે છે. ખાસ કરીને મહિલાઓ પણ એક શોધ પ્રમાણે આ દાવો કર્યું છે કે એક ખાસ પોજીશનમાં સેક્સ કરીને કમરનો દુ:ખાવાથી છુટકારો મેળવી શકો છો.

કોઈ પણ રીતના દુ:ખાવા અને ખાસ કરીને કમરના
દુ:ખાવાથી છુટકારો મેળવવા માટે સ્પૂનિંગ પોજીશનને સર્વશ્રેષ્ઠ માન્યું છે. પણ આ રિસર્ચ આ વાતને ગલત સિદ્ધ કરે છે.

એક શોધ પ્રમાણે મળ્યું કે મહિલાઓને કેવીરીતનું કમરનો દુખાવો છે આ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તેમણે કઈ સેક્સ પોજીશન અપનાવી જોઈએ.

સૌથી ખરાબ પોજીશન છે આ

શોધકર્તાઓ મુજબ જુદા-જુદા કમરના દુ:ખાવામાં જુદી સેક્સ પોજીશન અજમાવી જોઈએ. જેમ કે મશીનરી સેક્સ પોજીશન અને ડોગી સ્ટાઈલ પોજીશન પણ કમર દુ : ખાવા કરવામાં મદદ કરે છે.

રિસર્ચમાં જોયું કે સેક્સ દરમયાન પીઠ કેવી રીતે ગતિવિધિ કરે છે.સાથે જ આ મળ્યું કે સ્પૂનિંગ પોજીશન સૌથી ખરાબ પોજીશન છે.


કયાં દુ:ખાવામાં કેવી પોજીશન

પોતાની રિસર્ચ
માટે શોધકર્તાઓએ 10 જોડીને શામેળ કર્યું જેમાં તેમણે 5 કામન સેક્સ પોજીશનમાં આ જોડીઓને સ્પાઈન મૂવસની તપાસ કરી.

આ સમયે મળ્યું કે જે મહિલાઓને આખી કમરમાં દુ :ખાવો છે તેને સ્પૂનિંગની જગ્યાએ મશીનરી પોજીશન ટ્રાઈ કરવી જોઈએ. જો મહિલાઓ ઓશીકાથી કમરના નિચેના ભાગને સપોર્ટ આપશે તો તેમણે સેક્સ સમયે કમરના દુ:ખાવા ન થશે.

રિસર્ચમાં
મળ્યું કે જે મહિલાઓને કમરમાં આંટા આવે છે તેમણે ખૂબ મોડે સુધી બેસા રહેવાને કારણે આવું હોઈ શકે છે. આવી મહિલાઓને ડોગી સ્ટાઈલ પોજીશા અજમાવી જોઈએ.

પુરૂષ અજમાવે આ પોજીશન

પોજીશન કોઈ એક ખાસ દુ:ખાવાથી નિજાત આપે છે ના આથી તે પુરૂષોને ડોગી સ્ટાઈલની પોજીશનને સર્વશ્રેષ્ઠ છે.


આ પણ વાંચો :