'દુબઇ ઓપન શતરંજ'માં હમ્પીની જીત

દુબઇ| વાર્તા|

દુબઇમાં રમાઇ રહ્યાં 9મા 'ઓપન શતરંજ'ના ટૂર્નામેંટમાં ભારતની ગ્રેંડમાસ્ટર કોનેરુ હમ્પીએ સામે રમી રહ્યાં ઇરાનના એમ
સદાતન જફીને સરળતાથી હરાવતાં તેમાં જીત પામી છે; જ્યારે ભારતના બીજાં ખેલાડિઓ માટે પણ તેમનો પહેલો દિવસ સારો રહ્યો છે. તે મુજબ આરબી રમેશે સૂડાનના અલી ઓબેને અને તેજસ બાકરે એ જર્મનીના રોલ્ફ સેંડરને હરાવ્યું છે...


આ પણ વાંચો :