ગુરુવાર, 8 ડિસેમ્બર 2022
  1. જ્યોતિષશાસ્ત્ર
  2. જ્યોતિષવિજ્ઞાન
  3. તંત્ર મંત્ર ટોટકા
Written By

કરોળિયાના આ રીતે જોવા શું કહે છે , શુભ થશે કે અપશકુન

સવારે ઉઠતા જ જો કરોળિયા ઉપર જતા જુએ તો માનો કે તમે જલ્દી જ ઉંચાઈની તરફ વધવા વાળા છો. સપનામાં પણ જો કરોળિયા ઉપરની તરફ ચઢતા દેખાય તો આ શુભ શકુન હોય છે. 

 
કરોળિયાના જાળમાં તમારા હસ્તાક્ષરકે નામની આકૃતિ જોવાય તો આ શુભ સંકેત ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે આનાથી આવતા દિવસોમાં કોઈ મોટા લાભ કે સારી ખબર મળવાવાળી છે. 
 
કરોળિયાને જો જાળ બનાવતા જોવાય તો આ સંકેત છે કે તમને સફળતા મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારી સ્થિતિ સારી થશે . પ્રશંસા મળી શકે છે. કરોળ ઇયા જો સપનામાં જાળ બનાવતા જોવાય તો આ પણ શુભ ફળફાયક હોય છે. પણ આ પણ સંકેત સમઝવા જોઈએ કે કોઈ તમને પરેશાન કરવા માટે જાળ બનાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. 
 
કરોળિયાના કાપવું ઝેરીલા ગણાય છે. જો સપનામાં પણ કરોળિયા કાપતા જોવાય તો આ પણ સારા નહી છે. ગણાય છે કે આથી કોઈ નજીકી સંબંધીથી સંબંધ ખરાબ  થશે. 
 
*જો તમને ઘણા કરોળિયા એક સાથે જોવાય તો આ સંકેત ગણાય છે કે તમારા જીવનમાં એક સાથે ઘણા મુશ્કેલીઓ આવવા વાળી છે. તમને એવા સમયમાં તમારા વિરોધિએથી સાવધાન રહેવા જોઈએ કારણ કે આ સંકેત કોઈ તમારા સામે ષડયંત્ર કરી રહ્યા છે. 
 
*જો તમને તમારા કપડા પર કરોળિયા નીચીની તરફ આવતી જોવાય તો આ સારા શગુન નહી ગણાય છે. એવી માન્યતા છે કે આ કોઈ પ્રિય માણસથી તમને જુદા કરવાના સંકેત છે. 
 
*જો તમે સપનામાં આ જોવાય કે કરોળિયા જાળમાં ફંસાયેલા છે તો આ સારા સંકેત નહી છે. માનવું છે કે તમારી પરેશાની વધવાના સંકેત છે. તમે રોગ કે મોટી કોઈ પરેશાનીમાં ફંસવાવાળા છો. તમારી ઉન્નતિ અને કાર્યમાં મુશ્કેલીઓ આવવાની આશંકા રહે છે.