મંગળવારનો ખાસ ઉપાય-લૉકર ક્યારે ખાલી નહી રહે

મંગળવારનો ખાસ ઉપાય-લૉકર ક્યારે ખાલી ન રહે


જે તમે કમાવ્યું એ તમારું ભાગ્ય હતું, પણ આગળ તમારી ઇચ્છા શક્તિ મુજબ તમે તમારું ભાગ્ય
બદલી શકો છો.

નીચેની પંક્તિઓનું
દરરોજ રટણ કરવાથી હનુમાનજી સાથે યમ, કુબેર અને અન્ય
દેવી-દેવતાઓની કૃપા મળે છે. કુબેરદેવની કૃપાથી તમારી તિજોરીની સંપત્તિ ક્યારેય ખાલી નહી થાય અને હંમેશા ભરેલી રહેશે.

જમ કુબેર દેગપાલ જહાં તે .
કવિ
કોબિદ કહિ સકે કહા તે

માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થતાં જ કુબેરજી પોતાનો ખજાનો તેના ભક્તો માટે ખોલી આપે છે. આથી માતા લક્ષ્મીની સાથે સાથે કુબેરજીનુંં ચિત્ર કે શ્રી રૂપ ઘરમાં સ્થાપિત કરો. વાસ્તુ શાસ્ત્ર મુજબ
માતા લક્ષ્મી અને કુબેરજીના આ ચિત્રો અથવા
શ્રી રૂપ ઉત્તર
દિશા તરફ
સ્થાપિત કરો. જેથી
ઉત્તર દિશા સક્રિય થશે અને બધી આવતી મુશ્કેલીઓનો નાશ થશે.


આ પણ વાંચો :