એક સુખી જીવન જીવવા માટે

Last Modified શુક્રવાર, 4 જૂન 2021 (17:39 IST)
માણસને "સાધુ" નહી "સીધુ"
થવાની જરૂર છે
અને યોગી થવાની નહિ પણ
ઉપયોગી થવાની જરૂર છે.
Gud Nightઆ પણ વાંચો :