આજનો સુવિચાર

Thought of the day
Last Modified સોમવાર, 29 ઑક્ટોબર 2018 (10:18 IST)

બગડેલા કેસને જે સુધારે અને આપણને નિર્દોષ સાબિત કરે એ 'વકીલ' કહેવાય
પણ જે કેસ જ નહી,
આપણને પણ બગડવા જ ન દે એ 'વડીલ'
કહેવાય


આ પણ વાંચો :