તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા માં જેઠાલાલ અને તેના સાથે બેંડવાળાને જોઈ શા માટે થયા હેરાન

લોકપ્રોય નાટક તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં આ દિવસો નવરાત્રીની ધૂમ છે. ગોકુલધામ સોસાયટીના લોકો ગરબા કરવા માટે ઉત્સુક છે. આવનાર અપિસોડની સ્ટોરી આ રીતે છે.

ભિડે ખૂબ પરેશાન છે કારણકે કોઈ પણ ગરબા બેંડ ગોકુલધામ સોસાયટીમાં આવવા માટે હાજર નથી. તેને કહે છે કે બેંડની વ્યવસ્થા સુંદર કરી શકે છે.
સુંદર નાચો બેંડને પાકું કરે છે. નવરાત્રીમાં ગરબા વાળા દિવસે બેંડ આવે ચે ત્યારે સોસાયટી વાળા આ જોઈને હેરાન રહી જાય છે કે બેંડના બધા અંગ્રેજ સભ્ય છે.


આ પણ વાંચો :