મકર સંક્રાતિ પર તલથી કરેલા 5 ઉપાય વધારે છે સુખ્-સમૃદ્ધ (video)

Last Updated: ગુરુવાર, 11 જાન્યુઆરી 2018 (15:41 IST)


દરેક વર્ષની 14મી કે 15મી જાન્યુઆરીના દિવસે જ્યારે સૂર્ય ધનથી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તે દિવસે મકર સંક્રાતિ ઉજવાય
છે.

પ્રથમ કાર્ય -
સવારે ઉઠીને તલના ઉબટનથી સ્નાનનું
ખૂબ મહત્વ
છે આ દિવસે તલથી સ્નાન કરવાથી મનુષ્ય સાત જન્મ સુધી રોગથી મુક્ત રહે છે.
સાથે જ હમેશા સ્વાસ્થ્ય
લાભ પ્રાપ્ત કરે છે.આ પણ વાંચો :