1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : બુધવાર, 20 ઑક્ટોબર 2021 (08:51 IST)

ગુજરાતી જોકસ- કરવાચૌથ

પતિ-પત્નીમાં કરવાચૌથના દિવસે વિવાદ થઈ રહ્યું હતું 
 
ખૂબ સાંભળ્યા પછી
 
ચુપ થઈ જા હવે .... મગજ ખાવાથી પણ કરવાચૌથનો ઉપવાસ તૂટી જાય છે.