શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Updated : સોમવાર, 6 મે 2024 (18:54 IST)

મજેદાર જોક્સ- સલામત સ્વીટ્સ

Jokes in gujarati
સલામત સ્વીટ્સમાં આપનું સ્વાગત છે, મને કહો કે તમને શું જોઈએ છે?" સરદારે કહ્યું, "મીઠાઈ જોઈએ છે." "લાડુ માટે એક દબાવો, રસગુલ્લા માટે બે દબાવો, કાજુ કતલી માટે ત્રણ દબાવો, ગુલાબ જાંંબુ  માટે ત્રણ દબાવો.
 
ચાર દબાવો, મલાઈ પેડા માટે..." સરદારે કહ્યું, મને લાડુ જોઈએ છે, મેં એક દબાવ્યું, "બૂંદી માટે એક, મોતીચૂર માટે બે, મગજ માટે ત્રણ, સૂકા આદુ માટે ચાર દબાવો...." સરદારે બે દબાવી...મોતીચૂર જોઈએ

 એક કિલો માટે એક દબાવો, પાંચ કિલો માટે બે દબાવો, એક ક્વિન્ટલ માટે ત્રણ દબાવો..." ભૂલથી ત્રીજું બટન દબાઈ ગયું. સરદારે ડરીને ફોન કાપી નાખ્યો.
 
પણ બીજી જ ક્ષણે ફોન આવ્યો - "મને તમારા તરફથી એક ક્વિન્ટલ મોતીચૂર લાડુનો ઓર્ડર મળ્યો છે, તમારું સરનામું જણાવો." સરદારે કહ્યું - "મેં કોઈ ફોન કર્યો નથી." "તમારા ભાઈએ કર્યું હશે."
 
ફોન તમારા ભાઈને આપો." સરદારે કહ્યું - "અમે છ ભાઈઓ છીએ, મોટા  ભાઈ માટે એક દબાવો, નાના  ભાઈ માટે બે દબાવો, તેમાથી નાના માટે  ત્રણ દબાવો, તેનાથી નાના માટે  દબાવો. ચાર... .."
 
સામેની વ્યક્તિએ ફોન કાપી નાખ્યો.

Edited By -Monica sahu