1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: ગુરુવાર, 23 ઑગસ્ટ 2018 (17:16 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- આઈ લવ યૂ બોલે છે

છોકરી- પ્પપા એક છોકરો મારી પાછળ પડ્યું છે 
 
દરરોજ મને આઈ લવ યૂ બોલે છે 
 
 
પપ્પા- એક કામ કર તેનાથી લગ્ન કરી લે 
 
ફરી જીવનમાં બીજી  વાર 
 
પણ બોલે તો મારું નામ બદલી દેજે..