1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: રવિવાર, 18 જૂન 2023 (17:52 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- 34ની સાઈઝની ચપ્પ્લ આપો

જોક્સ - ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં
 
ડોસીમાં ચપ્પ્લની દુકાનમાં 
 
છોકરાને- 34ની સાઈઝની ચપ્પ્લ આપો 
 
 
માસી પહેલા યાદ કરો શું લેવા આવ્યા છો