1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

April Fool jokes જોક્સ- પત્ની સાથે નો એપ્રિલ ફૂલ્ એક વાર જરૂર વાંચશો હંસી રોકી ના શકશો

પરમ દિવસે Wife ને એપ્રિલ ફૂલ બનાવવાના ચક્કરમાં 
 
કહ્યું- "આજે  કામવાળી નહી આવે"
 
એણે- સવાલ કર્યો- તમને ક્યાંથી ખબર?? 
 
બસ- ત્યારનો ઘરમાં ઝગડો ચાલું છે 
 
 
મરે મરે આ અંગ્રેજો અને એના તહેવારો..