0

આજનુ શુભ મુહુર્ત અને શુભ ચોઘડિયા

સોમવાર,જૂન 10, 2019
0
1

આજનુ પંચાંગ તા.2-4-2017, રવિવાર

રવિવાર,એપ્રિલ 2, 2017
આજનુ પંચાંગ તા.2-4-2017, રવિવાર
1
2

આજનુ પંચાગ - ગુજરાતી પંચાગ

શનિવાર,ફેબ્રુઆરી 18, 2017
ફાગણ કૃષ્ણ સ્થિતિ સાતમ નાથદ્વારા - શ્રીનાથજીનો પાટોત્સવ - વિંછુંડો શરૃ. ધારી - અ.પુ.સ્વા. મંદિર પાટોત્સવ દિવસના ચોઘડિયા : કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ. રાત્રિના ચોઘડિયા : લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ. અમદાવાદ સૂર્યોદય ...
2
3

ગુજરાતી પંચાગ - આજનુ પંચાગ

શુક્રવાર,ફેબ્રુઆરી 3, 2017
ગુજરાતી પંચાગ જાણો આજની તિથિ ચોઘડિયા અને મુહુર્ત વિશે ગુજરાતીમાં
3
4
તા.૧૪-૦૩-ર૦૧૬ સોમવાર ફાગણ સુદ છઠઃ આચાર્ય સુંદર સાહેબની પુણ્યતિથિ (સચ્ચિદાનંદ) રવિયોગ સ.૦૯.ર૬. કુમારયોગ ૦૯.ર૬થી ૧ર.પ૭ સૂર્યનો મીનમાં પ્રવેશ ૧૧.૧૬થી. મુ.૪પ. સમર્ઘ સંક્રાંતિ પુણ્યકાળ ૧૧.૧૬થી ૧૭.૪૦, મીનારક શરૂ. કમુરતાં શરૂ. નક્ષત્રઃ કૃતિકા. આજે ...
4
4
5

આજનું ગુજરાતી પંચાગ અને ચોઘડિયા

શુક્રવાર,ડિસેમ્બર 4, 2015
દિવસના ચોઘડિયા - ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ. રાત્રિના ચોઘડિયાઃ રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ. અમદાવાદ સૂર્યોદય: 7 ક. 08 મિ. સૂર્યાસ્ત : 17 ક. 52 મિ. સૂરત સૂર્યોદય : 7 ક. 02 મિ. સૂર્યાસ્ત : 17 ક. 55 મિ. મુંબઇ સૂર્યોદય ...
5
6

આજનુ પંચાગ

સોમવાર,ડિસેમ્બર 1, 2014
તા. ૧-૧૨-૨૦૧૪, સોમવાર માગશર સુદ દસમ આજે પંચક છે મુંબઇ- દામોદર લાલજીનો ઉત્સવ. દિવસના ચોઘડિયા : અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત. રાત્રિના ચોઘડિયા : ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ.
6
7

આજનું પંચાગ

શનિવાર,નવેમ્બર 22, 2014
તા. ૨૨-૧૧-૨૦૧૪, શનિવાર કારતક વદ અમાસ નારેશ્વર-રંગ અવધૂતની પુ. તિથિ. દિવસના ચોઘડિયા : કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ. રાત્રિના ચોઘડિયા : લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ કાળ, લાભ.
7
8

આજનુ પંચાગ

બુધવાર,નવેમ્બર 19, 2014
તા. ૧૯-૧૧-૨૦૧૪, બુધવાર કારતક વદ બારસ- અનુરાધામાં સૂર્ય નવનીત પ્રભુને નાથદ્વારા મંદિરમાં પધરાવવાનો ઉત્સવ દિવસના ચોઘડિયા : લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ. રાત્રિના ચોઘડિયા : ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ.
8
8
9

આજનુ પંચાગ

મંગળવાર,નવેમ્બર 18, 2014
તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૪, મંગળવાર કારતક વદ અગિયારસ સુરેન્દ્રનગર, અ.પુ.સ્વા. મંદિર પાટોત્સવ આણંદી યાત્રા દિવસના ચોઘડિયા : રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ. રાત્રિના ચોઘડિયા : કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ.
9
10

આજનુ પંચાગ

સોમવાર,નવેમ્બર 17, 2014
તા. ૧૭-૧૧-૨૦૧૪, સોમવાર કારતક વદ દસમ જૈન મહાવીર પ્રભુ દીક્ષા કલ્યાણ પારસીઓનું ઇરાનથી સંજાણ બંદરે આગમન ! દિવસના ચોઘડિયા : અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત. રાત્રિના ચોઘડિયા : ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ.
10
11

આજનું પંચાગ

શનિવાર,નવેમ્બર 15, 2014
તા. 15-11-2014 કારતક વદ આઠમ વિદ્યાનગર- અ.પુ.સ્વા.મંદિરનો પાટોત્સવ ગોવિંદરાયજીનો ઉત્સવ. દિવસના ચોઘડિયા : કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ. રાત્રિના ચોઘડિયા : લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ
11
12

ગુજરાતી પંચાગ

શુક્રવાર,નવેમ્બર 14, 2014
તા. ૧૪-૧૧-૨૦૧૪, શુક્રવાર કારતક વદ સાતમ-કાલાષ્ટમી આજે કાળ ભૈરવ જયંતિ છે - ભૈરવ પૂજા નહેરૃ જયંતિ-બાળ દિન દિવસના ચોઘડિયા : ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ. રાત્રિના ચોઘડિયા : રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ.
12
13

ગુજરાતી પંચાગ

ગુરુવાર,નવેમ્બર 13, 2014
તા. ૧૩-૧૧-૨૦૧૪, ગુરૃવાર કારતકવદ સાતમ-વૃધ્ધિતિથિ-યુધ્ધ ! ગુરૃ પુષ્યામૃત યોગ - નાથદ્વારા, ગોવિંદલાલજીનો ઉત્સવ. દિવસના ચોઘડિયા : શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ. રાત્રિના ચોઘડિયા : અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત.
13
14

આજનુ પંચાગ

બુધવાર,નવેમ્બર 12, 2014
તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૪, બુધવાર કારતક વદ છઠ પરમપુજ્ય ડોંગરેજી મહારાજની પુ. તિથિ દિવસના ચોઘડિયા : લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ. રાત્રિના ચોઘડિયા : ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ
14
15

આજનુ પંચાગ

મંગળવાર,નવેમ્બર 11, 2014
તા. ૧૧-૧૧-૨૦૧૪, મંગળવાર કારતક વદ પાંચમ યમઘંટયોગ સાંજના ૫ ક. ૦ મિ. સુધી. મહાપાત વૈદ્યૃતિ ૯-૩૫થી ૨૪-૫૯ દિવસના ચોઘડિયા : રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ. રાત્રિના ચોઘડિયા : કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ.
15
16

આજનુ પંચાગ

સોમવાર,નવેમ્બર 10, 2014
કારતક વદ ચોથ - છ સ્વરૃપનો ઉત્સવ સંકષ્ટ ચતુર્થી અમૃત સિદ્ધિ યોગ બપોરના ૩ ક. ૩૧ મિ. સુધી દિવસના ચોઘડિયા : અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત રાત્રિના ચોઘડિયા : ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ
16
17

આજનુ પંચાગ

શનિવાર,નવેમ્બર 8, 2014
કારતક વદ બીજ અમૃત સિધ્ધિયોગ બપોરના ૨ ક. ૩૦ મિ.થી. નેતા-પ્રધાનોને પીડા? દિવસના ચોઘડિયા : કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ. રાત્રિના ચોઘડિયા : લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ.
17
18

આજનુ પંચાગ

શુક્રવાર,નવેમ્બર 7, 2014
કારતક વદ એકમ- ગોપ માસારંભ દિવસના ચોઘડિયા : ચલ, લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ. રાત્રિના ચોઘડિયા : રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ. અમદાવાદ સૂર્યોદય : ૬ ક. ૪૯ મિ. સૂર્યાસ્ત : ૧૭ ક. ૫૭ મિ. સૂરત સૂર્યોદય : ૬ ક. ૪૬ મિ. સૂર્યાસ્ત ...
18
19

આજનુ પંચાગ

બુધવાર,નવેમ્બર 5, 2014
કારતક સુદ તેરસ (ચૌદશનો ક્ષય) વૈકુંઠ ચતુદર્શી- જૈન ચોમાસી ચૌદશ પંચક સાંજના ૪ ક ૫૭ મિ. સુધી દિવસના ચોઘડિયા : લાભ, અમૃત, કાળ, શુભ, રોગ, ઉદ્વેગ, ચલ, લાભ. રાત્રિના ચોઘડિયા : ઉદ્વેગ, શુભ, અમૃત, ચલ, રોગ, કાળ, લાભ, ઉદ્વેગ.
19