શુક્રવાર, 19 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. સ્ત્રી-પુરુષ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020 (17:11 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ચીડાઈ જશે તે પત્ની અને શરમાઈ જશે તો સાળી

ટીચર- જો તારા લગ્ન થાય અને પત્ની અને સાળી બન્ને જોડિયા હોય તો તું 
પત્નીને કેવી રીતે ઓળખીશ 
 
વિદ્યાર્થી - એકદમ સરળ છે. 
 
ટીચર - એ કેવી રીતે 
 
વિદ્યાર્થી -હું બન્નેને ચીટીયો ભરીશ 
ચીડાઈ જશે તે પત્ની અને શરમાઈ જશે તો સાળી