મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020 (17:02 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

ટીચર - જેને એક લેસન યાદ હશે 
તે મારા હાથ પર કિસ કરશે 
 
અને જેને બે લેસન યાદ હશે 
તે મારા ગાલ પર કિસ કરશે 
 
ભૂરો- ટીચર ખાટલો પાથરો 
એની માને આખી ચોપડી યાદ છે..