ગુજરાતી જોક્સ - ટીચર ખાટલો પથારો

Last Modified મંગળવાર, 28 જાન્યુઆરી 2020 (17:02 IST)
ટીચર - જેને એક લેસન યાદ હશે
તે મારા હાથ પર કિસ કરશે

અને જેને બે લેસન યાદ હશે
તે મારા ગાલ પર કિસ કરશે

ભૂરો- ટીચર ખાટલો પાથરો
એની માને આખી ચોપડી યાદ છે..


આ પણ વાંચો :