ગુજરાતી જોક્સ- ગામડાની પત્ની પતિનુ નામ નહી લે તો..

Last Modified રવિવાર, 26 જાન્યુઆરી 2020 (14:12 IST)
ગામડાની પત્ની આધાર કાર્ડ બનાવા ગઈ

ઓપરેટર- તમારા પતિનુ નામ બોલો
સ્ત્રી - પતિનુ નામ ન લેવાય એટલે કહ્યુ
3 ગન + 3 ગન

ઓપરેટર - આ કેવું નામ

પાછળ એક કાકાએ જણાવ્યું
3 ગન + 3 ગન એટલે કે 6ગન (છગન)આ પણ વાંચો :