ગુરુવાર, 18 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:29 IST)

જોકસ- બેંક છે

જ્યોતિષ- તમારી હસ્તરેખા કહે છે કે 
તમારા ઘરની નીચે ખૂબ ધન છે પણ 
તમને ઉપયોગમાં નહી આવે 
 
છગન- સાવ સાચું - મારા ફલેટ 
નીચે જ બેંક છે ...