જોકસ- બેંક છે

Last Modified સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:29 IST)
જ્યોતિષ- તમારી હસ્તરેખા કહે છે કે
તમારા ઘરની નીચે ખૂબ ધન છે પણ
તમને ઉપયોગમાં નહી આવે

છગન- સાવ સાચું - મારા ફલેટ
નીચે જ બેંક છે ...


આ પણ વાંચો :