બુધવાર, 17 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 22 જાન્યુઆરી 2020 (15:45 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- વેવાય વેવાણ ભાગી ગયા તો..