મંગળવાર, 23 જુલાઈ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. સ્ત્રી-પુરુષ
Written By
Last Modified: મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020 (16:57 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

સાળી અને ઘરવાળીમાં 
બહુ મોટું અંતર છે સાહેબ 
 
જૂતા ચોરે એને સાળી 
કહેવાય
ને જૂતા મારે એને 
ઘરવાળી કહેવાય..!!