ગુજરાતી જોક્સ- સાળી અને ઘરવાળીમાં

Last Modified મંગળવાર, 21 જાન્યુઆરી 2020 (16:57 IST)
સાળી અને ઘરવાળીમાં
બહુ મોટું અંતર છે સાહેબ

જૂતા ચોરે એને સાળી
કહેવાય
ને જૂતા મારે એને
ઘરવાળી કહેવાય..!!


આ પણ વાંચો :