ગુજરાતી જોક્સ - હરસ મસાની દવા કરો છો...

Last Modified સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:25 IST)
છોકરી- મને માથુ દુખે છે

છોકરો- માથા ઉપર કિસ કરી કે મટી જશે

છોકરી- મને ગાલ ઉપર દુખે છે

છોકરો- ગાલ ઉપર કિસ કરી મટી જશે..

બાજુમાં ઉભેલા કાકાએ હળવેથી પૂછ્યું
હરસ મસાની દવા કરો છો...


આ પણ વાંચો :