1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified: સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:34 IST)

ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

ગામડાઓમાં 
 
માસ્ટરની ઘરવાળીને 
માસ્ટરની જ કહે છે 
ભલે એ ચોથી ફેલ હોય