ગુજરાતી જોક્સ - હાસ્ય કોર્નર

Last Modified સોમવાર, 27 જાન્યુઆરી 2020 (16:34 IST)
ગામડાઓમાં

માસ્ટરની ઘરવાળીને
માસ્ટરની જ કહે છે
ભલે એ ચોથી ફેલ હોયઆ પણ વાંચો :