1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. બાળકો
Written By
Last Modified: શુક્રવાર, 23 ફેબ્રુઆરી 2024 (14:38 IST)

ગુજરાતી જોક્સ- મને મોદીથી હજારો ફરિયાદો છે

friends jokes in gujarati
1. ..મને મોદીથી હજારો ફરિયાદો છે, પણ મારે શું કરવું.. મને તેમની પાસેથી જ લાખો અપેક્ષાઓ છે.
,
 
કારણ કે પપ્પુ પાસેથી કોઈ ફરિયાદ કે આશા નથી.

2. 
 
. રાત્રે મને મારા પરદાદાનો ફોન આવ્યો
 
કે તમે ઈચ્છો તેટલા પાપો કરી શકો, નરકમાં કોઈ જગ્યા નથી.
 
આપણે પોતે દીવાલ પર બેઠા છીએ.
 
 
 
 
. જ્યારે હું ઘરે મોડો આવ્યો, ત્યારે મમ્મી પૂછ્યું: તમે ક્યાં ગયા હતા?
 
મેં કહ્યું : ?? મિત્રના ઘરે હતો?
,
તો мuмму મારા 10 મિત્રોને મારી સામે ફોન લગાડ્યો? 
ચાર મિત્રોએ કહ્યું હા Aunty અહીં જ હતો ?
,
ત્રણે કહ્યું કે તે હમણાં જ બહાર ગયો છે
,
બે બોલ્યા, Aunty ભણી રહ્યો છે છે, શું ફોન આપુ …..??
,
એક હદ વટાવી ગઈ...,
,
તેણે મારા અવાજમાં કહ્યું, હા Mummy કહો શું થયું…? ,
,
આ સાંભળીને મારી મા પણ હસવા લાગી.