ગાયત્રીના મંત્રમાં છિપાયો છે દરેક મુશ્કેલીનો હલ

gaytrai mantra
ચાર વેદ મળીને બનતા ગાયત્રી મંત્રનુ ઉચ્ચારણ કરવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં ખુશીઓનો સંચાર થાય છે.
આ મંત્રનો જાપ કરવાથી શરીર નિરોગ બને છે. અને માણસને યશ પ્રસિદ્ધિ અને ધનની પ્રાપ્તિ પણ થાય છે.

ગાયત્રી મંત્ર

ૐ ભૂભુર્વ સ્વ:
તત્સવિતુર્વરેણ્યં
ભર્ગો દેવસ્ય: ધીમહિ
ધિયો યો ન પ્રચોદયાત

ગાયત્રી મંત્રનો અર્થ

ભગવાન સૂર્યની સ્તુતિમાં ગાવામાં આવતા આ મંત્રનો અર્થ આ પ્રકારનો છે.... એ પ્રાણસ્વરૂપ, દુખનાશક, સુખસ્વરૂપ, શ્રેષ્ઠ, તેજસ્વી, પાપનાશક, દેવસ્વરૂપ પરમાત્માને અમે અંત:કરણમાં ધારણ કરો. તે પરમાત્મા આપણી બુદ્ધિને સન્માર્ગમાં પ્રેરિત કરે.

મંત્રના દરેક શબ્દની વ્યાખ્યા
પહેલા નૌ શબ્દ પ્રભુના ગુણોની વ્યાખ્યા કરે છે.
ૐ - પ્રણવ
ભૂર - મનુષ્યને પ્રાણ પ્રદાન કરનારા
ભુવ - દુખોનો નાશ કરનારા
સ્વ: - સુખ પ્રદાન કરનારા
તત - તે સવિતુર = સૂર્યની જેમ ઉજ્જવળ
વરેણ્યં - સૌથી ઉત્તમ
ભર્ગી - કર્મોનો ઉદ્ધાર કરનારો
દેવસ્ય - પ્રભુ
ધીમહિ - આત્મ ચિંતનના યોગ્ય (ધ્યાન)
ધિયો - બુદ્ધિ, યો = જે ન = અમારી
પ્રચોદયાત - અમને શક્તિ આપો (પ્રાર્થના)

ક્યારે કરો ગાયત્રી મંત્રનો જાપ

આમ તો આ ખૂબ જ સરળ મંત્રને ક્યારેય પણ વાંચી શકાય છે પણ શાસ્ત્રો મુજબ તેને દિવસમાં ત્રણ વાર જાપ કરવો જોઈએ.
- સવારે સૂર્યોદય પહેલા અને સૂર્યોદય સુધી
-
પછી ફરીથી બપોરે
-

પછી સાંજે સૂર્યાસ્તના થોડીવાર પહેલા જાપ શરૂ કરવો જોઈએ.

ગાયત્રી મંત્રના ફાયદા

હિન્દુ ધર્મમાં ગાયત્રી મંત્રને વિશેષ માન્યતા પ્રાપ્ત છે. અનેક શોધ દ્વારા એ પણ પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યુ છે કે ગાયત્રી મંત્રના જાપથી અનેક ફાયદા પણ થાય છે. જેવા કે માનસિક શાંતિ, ચેહરા પર ચમક ખુશીની પ્રાપ્તિ , ઈન્દ્રિયો સારી રહે છે. ગુસ્સો ઓછો આવે છે અને બુદ્ધિ તેજ થાય છે.આ પણ વાંચો :