સોમવાર, 22 એપ્રિલ 2024
  1. ધર્મ
  2. હિન્દુ
  3. હિન્દુ ધર્મ વિશે
Written By
Last Modified: બુધવાર, 22 નવેમ્બર 2023 (08:16 IST)

Tulsi chalisa- તુલસી વિવાહના દિવસે આ ચાલીસા વાંચવાથી મળશે સુખ સમૃદ્ધિ

tulsi chalisa in gujarati
દોહા તુલસી ચાલીસા Tulsi chalisa in gujarati
 
શ્રી તુલસી મહારાની, કરૂં વિનય સિરનાય।
જો મમ હો સંકટ વિકટ, દીજૈ માત નશાય।।
 
———————————————————————–
 
આપકા પ્યાર ફિર લૌટકર આએગા આપકી લાઇફ મેં યા નહીં, જાનિએ પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી સે |
નમો નમો તુલસી મહારાની, મહિમા અમિત ન જાય બખાની।
દિયો વિષ્ણુ તુમકો સનમાના, જગ મેં છાયો સુયશ મહાના।।
વિષ્ણુપ્રિયા જય જયતિભવાનિ, તિહૂઁ લોક કી હો સુખખાની।
ભગવત પૂજા કર જો કોઈ, બિના તુમ્હારે સફલ ન હોઈ।।
 
જિન ઘર તવ નહિં હોય નિવાસા, ઉસ પર કરહિં વિષ્ણુ નહિં બાસા।
કરે સદા જો તવ નિત સુમિરન, તેહિકે કાજ હોય સબ પૂરન।।
 
કાતિક માસ મહાત્મ તુમ્હારા, તાકો જાનત સબ સંસારા।
તવ પૂજન જો કરૈં કુંવારી, પાવૈ સુન્દર વર સુકુમારી।।
 
 
કર જો પૂજન નિતપ્રતિ નારી, સુખ સમ્પત્તિ સે હોય સુખારી।
વૃદ્ધા નારી કરૈ જો પૂજન, મિલે ભક્તિ હોવૈ પુલકિત મન।।
 
શ્રદ્ધા સે પૂજૈ જો કોઈ, ભવનિધિ સે તર જાવૈ સોઈ।
કથા ભાગવત યજ્ઞ કરાવૈ, તુમ બિન નહીં સફલતા પાવૈ।।
 
છાયો તબ પ્રતાપ જગભારી, ધ્યાવત તુમહિં સકલ ચિતધારી।
તુમ્હીં માત યંત્રન તંત્રન, સકલ કાજ સિધિ હોવૈ ક્ષણ મેં।।
 
ઔષધિ રૂપ આપ હો માતા, સબ જગ મેં તવ યશ વિખ્યાતા,
દેવ રિષી મુનિ ઔ તપધારી, કરત સદા તવ જય જયકારી।।
 
વેદ પુરાનન તવ યશ ગાયા, મહિમા અગમ પાર નહિં પાયા।
નમો નમો જૈ જૈ સુખકારનિ, નમો નમો જૈ દુખનિવારનિ।।
 
નમો નમો સુખસમ્પતિ દેની, નમો નમો અઘ કાટન છેની।
નમો નમો ભક્તન દુઃખ હરની, નમો નમો દુષ્ટન મદ છેની।।
 
નમો નમો ભવ પાર ઉતારનિ, નમો નમો પરલોક સુધારનિ।
નમો નમો નિજ ભક્ત ઉબારનિ, નમો નમો જનકાજ સંવારનિ।।
 
નમો નમો જય કુમતિ નશાવનિ, નમો નમો સુખ ઉપજાવનિ।
જયતિ જયતિ જય તુલસીમાઈ, ધ્યાઊઁ તુમકો શીશ નવાઈ।।
 
નિજજન જાનિ મોહિ અપનાઓ, બિગड़ે કારજ આપ બનાઓ।
કરૂઁ વિનય મૈં માત તુમ્હારી, પૂરણ આશા કરહુ હમારી।।
 
 
શરણ ચરણ કર જોરિ મનાઊં, નિશદિન તેરે હી ગુણ ગાઊં।
ક્રહુ માત યહ અબ મોપર દાયા, નિર્મલ હોય સકલ મમકાયા।।
 
મંગૂ માત યહ બર દીજૈ, સકલ મનોરથ પૂર્ણ કીજૈ।
જનૂં નહિં કુછ નેમ અચારા, છમહુ માત અપરાધ હમારા।।
 
બરહ માસ કરૈ જો પૂજા, તા સમ જગ મેં ઔર ન દૂજા।
પ્રથમહિ ગંગાજલ મંગવાવે, ફિર સુન્દર સ્નાન કરાવે।।
 
ચન્દન અક્ષત પુષ્પ્ ચढ़ાવે, ધૂપ દીપ નૈવેદ્ય લગાવે।
કરે આચમન ગંગા જલ સે, ધ્યાન કરે હૃદય નિર્મલ સે।।
 
પાઠ કરે ફિર ચાલીસા કી, અસ્તુતિ કરે માત તુલસા કી।
યહ વિધિ પૂજા કરે હમેશા, તાકે તન નહિં રહૈ ક્લેશા।।
 
કરૈ માસ કાર્તિક કા સાધન, સોવે નિત પવિત્ર સિધ હુઈ જાહીં।
હૈ યહ કથા મહા સુખદાઈ, પढ़ે સુને સો ભવ તર જાઈ।।
 
તુલસી મૈયા તુમ કલ્યાણી, તુમ્હરી મહિમા સબ જગ જાની।
ભાવ ના તુઝે માઁ નિત નિત ધ્યાવે, ગા ગાકર માં તુઝે રિઝાવે।।
 
યહ શ્રીતુલસી ચાલીસા પાઠ કરે જો કોય।
ગોવિન્દ સો ફલ પાવહી જો મન ઇચ્છા હોય।।