ગુજરાતી જોક્સ- Send

jokes
Last Updated: બુધવાર, 6 ફેબ્રુઆરી 2019 (17:31 IST)
પહેલાના સમયમાં કોઈ માણસ

એકલો હસતો હતો તો લોકો કહેતા હતા

તેની ઉપર ભૂતની છાયા છે.

પણ આજે કોઈ એકલો હસે તો કહે છે કે
આ પણ વાંચો :