ગુજરાતી જોકસ -દરેક કામ મહ્ત્વનું હોય છે

Last Updated: બુધવાર, 18 સપ્ટેમ્બર 2019 (14:59 IST)
એકવાર જોનીની કલાસમાં ટીચર બધાથી એના માતા-પિતાના વ્યવસાય પૂછતી હતી

એક કહ્યું મારા પાપા- ડોક્ટર છે
એક કહ્યું મારી મમ્મી ઈંજીનીયર છે

હવે જોનીનો નંબર આવ્યું - જોનીએ કહ્યું મારી માં એક કાલ-ગર્લ છે

આ સાંભળી ટીચરે જોનીને પ્રિંસીપાલ પાસે લઈ ગઈ

15 મિનિટ પછી જોની પરત આવ્યો

ટીચરે પૂછ્યું તને કહ્યું કે તુ કલાસ વચ્ચે શું કહ્યું

જોનીએ કહ્યું -હાં

ટીચર- તો પ્રિસીપલે શું કહ્યું

જોની- કહ્યું કોઈ વાત નહી દરેક કામ મહ્ત્વનું છે અને મને એક સફરજન આપીને મારી મમ્મીનો ફોન નંબર લઈ લીધું


આ પણ વાંચો :