ગુજરાતી જોકસ - બાપ રે જોક્સ

Last Updated: રવિવાર, 16 જૂન 2019 (11:47 IST)
એક છોકરાએ છોકરીને સંબંધ માટે ઓફર કર્યા

છોકરી- તમે બહુ નાના છો મારા ભાર કેવી રીતે ઉપાડશો

છોકરા- ઉંદર અનાજની બોરી ઉપાડી ના શેક, પણ ફાડી તો શકે છે ના!!આ પણ વાંચો :