ગુજરાતી -મોટું કોણ...

Last Modified મંગળવાર, 16 એપ્રિલ 2019 (14:14 IST)
ટીચર - તમારા ઘરમાં કોણ મોટો છે

છાત્ર-હું

ટીચર -કેવી રીતે

છાત્ર- હું એક વર્ષનો હતો ત્યારે જ માંનું દૂધ પીવા બંદ કરી દીધું
પણ મારા પિતાજી આજે પણ પીએ છે !!!!


આ પણ વાંચો :