અષાઢી બીજ : ગગનમાં ગુંજશે 'જય જગન્નાથ'નો જયનાદ : ઠેર ઠેર રથયાત્રા

Last Modified ગુરુવાર, 30 જૂન 2022 (13:18 IST)
કોટે મોર ટહુકીયાનેવાદળ ચમકી વીજ
મારા રૂદા રાણો સાંભરીયો
જૂને આવી આષાઢી બીજ
આકાશ વાદળ ઉમટીયા
વાદળ ચમકી વીજ
મારા રૂદિયાને વાલો સાંભળો

ઓલી ઓલી આષાઢી બીજ
આષાઢી બીજની હાર્દિક શુભકામના

મોર પીંછની રજાઈ ઓછીને તમે સૂવોને શામ .. અમને થાય પછી આરામ
મુરલીના સૂરના ઓવેશી ઓશિકા રાખોને પડખે
તમે નીંદમાં કેવા લાગો છો જોવાને દિલ ઝંખે
રાત પછી તો રાત રાણી થઈ મહેંકી ઉઠી આશ
મોરપીંછની રજાઈ ઓઢી તમે સૂવોને શામ અમને થાય પછી આરામ


આ પણ વાંચો :