ઝીરોનો ટીઝર, શાહરૂખ અને સલમાન કહ્યું "ઇદ મુબારક"

બધી તરફ પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે અને તેની લોકપ્રિયતાના લાભ ફિલ્મને પસંદ કરી રહ્યા છે. સલમાનની રેસ 3 રિલીઝ થવામાં થોડા કલાકો છે. રિલીઝના એક દિવસ પહેલા બે મોટા ફિલ્મોના ટીસર્સને રિલીઝ કરવામાં આવ્યા છે.
'Deols "યમલા પગલા દીવાના ફિર સે" અને ' ઝીરો 'ની ટીજરમાં સલમાન ખાન જોવાય છે. 'ઝીરો'ના ટીજરમાં સલમાન અને શાહરૂખ ખાન ડાંસ કરતા નજર આવી રહ્યા છે અને બન્ને ઈદ મુબારક પણ કહ્યું.

શાહરૂખને વામન જોવાનું એક અજોડ અનુભવ છે. આ ફિલ્મ ડિસેમ્બરમાં રિલીઝ કરવામાં આવશે.આ પણ વાંચો :