1. મનોરંજન
  2. બોલીવુડ
  3. સમાચાર/ગપસપ
Written By
Last Modified: બુધવાર, 2 ફેબ્રુઆરી 2022 (17:46 IST)

Kacha Badam Lyrics in Gujarati- બદામ બદામ દાદા કાચા બદામ

કાચા બદામ’ એ બંગાળી ગીત છે જે ભુવન બદ્યાકર, રોન-ઈ અને પ્રજ્ઞા દત્તા દ્વારા ગાયું છે. આ ગીતની કેટલીક પંક્તિઓ વાયરલ થાય છે જ્યારે એક બદામ વેચનાર “કાચા બદામ” કહીને બદામ વેચી રહ્યો હતો. કાચા બદમ ગીતના ગીતો ભુવન બદ્યાકર, રોન-ઇ દ્વારા લખવામાં આવ્યા છે. સંગીતનું લેબલ ગોધુલી બેલા મ્યુઝિક છે.
 
હાયો તૂડા હાકર બાલા 
ઠાક કર જો તેરી સીતૉ બૉળે 
ચલ તીયે જા બિન 
સત સોમન સોમન 
તોમરા બદામ પવન  

બદામ બદામ દાદા કાચા બદામ
બદામ બદામ દાદા કાચા બદામ
 
અમાર કાચા નાયકો બુબુ ભજા બાદમ
અમાર કાચા પાબે સુબુ
કાચા બદામ